Mir stellen an!

MIR STELLEN AN!
Mir sichen 2 Trainer a Veräinsmanager (CDI / Hallef- oder Volltâche) ab dem 13. September fir de Judo zu Lëtzebuerg vun der Basis aus ze developpéieren. Bei Interessi, schéckt eis Är Kandidature wann ech gelift bis den 31. Juli per Email un comite@judo.lu.
_____________________
WIR STELLEN EIN!
Wir suchen 2 Trainer und Vereinsmanager (unbefristeter AV / Teil- oder Vollzeit) ab dem 13. September um das Judo in Luxemburg von der Basis aus zu entwickeln. Bei Interesse, schicken Sie uns Ihre Kandidatur bis zum 31. Juli per Email an comite@judo.lu.
_____________________
NOUS EMBAUCHONS !
Nous recherchons 2 entraîneurs et gestionnaires de club (CDI / temps partiel ou plein) à partir du 13 septembre pour développer le judo au Luxembourg à partir de la base. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous votre candidature avant le 31 juillet par courriel à comite@judo.lu.